Werkwijze Bureau Basalt

Bureau Basalt faciliteert en prikkelt op interactieve wijze teams om hen beter te laten samenwerken en managers beter leiding te laten geven. Op Terschelling verzorgen we teamcoaching , leiderschap training, een programma persoonlijke ontwikkeling en bedrijfsuitjes met een missie .

Onze werkwijze:

1. Na een kennismaking vertalen we jullie doel/vraagstelling naar een concreet inspirerend traject , training of workshop, beleving of samenspel van deze. Waar gewenst betrekken we professionals uit ons netwerk (trainers, coaches, experts).

2. Jullie krijgen een plan op maat passend bij jullie vraag en doelstelling.

3. Basalt organiseert veel meerdaagse programma's op Terschelling . Bij een verblijf op het eilandselecteren we daarbij passende eilandlocaties, eilanders en beleving die jullie training en verblijf compleet maken.

4. Na terugkeer op het vaste land plannen we een evaluatie. Willen jullie dat wij een aanvullend programma bieden samen met jullie eigen trainer(s)? Of willen jullie langer met ons samen werken? De ervaring leert dat onze relaties graag terugkomen naar Terschelling en/of vervolgsessies met ons inplannen op de locatie van de organisatie aan de wal.