Congresorganisatie door Bureau Basalt

Bureau Basalt is uw partner voor de programmering van congressen op Terschelling. De eilander natuur en cultuur als uniek podium voor een congres met Impact. We zetten in op unieke ontmoetingen tussen waarde gedreven leiders en ondernemende managers met een missie. We leggen verbindingen tussen wetenschap, dienstverlening, onderwijs, dwarsdenkers, NGO’s, markt, ondernernerschap en de generaties XYZ.

Actueel:

Terschelling 9 en 10 september 2021

Fairminds. Met als the new meaning of Profit

Tijdens een exclusief en uitdagend event ontmoeten beslissers en beïnvloeders van grote en middelgrote ondernemingen elkaar op Terschelling om van gedachten te wisselen over de grote morele en sociale uitdagingen waarvoor het bedrijfsleven staat. Niet in een traditionele congresvorm, maar op diverse inspirerende (buiten) locaties waar doeners en denkers hun gedachten delen over mogelijke oplossingen om bedrijven future proof te maken en winst in de waardeketen duurzamer te definiëren. Fairminds.org
Terugblik editie mei 2021: