Referenties & opdrachten Bureau Basalt

Bureau Basalt werkte de afgelopen jaren voor een scala aan corporates, MKB-bedrijven en (semi)overheid. Onderstaand vindt je meer over onze opdrachten.

Organisaties op Terschelling 2021

Enkele opdrachten en activiteiten van Bureau Basalt in 2021 zijn:

  • FocusPlaza, een netwerkorganisatie in de retailmarkt voor Food en Non Food. Met de Food Focus Fresh Professionals organiseerde Bureau Basalt een themareis: retailen op de Wadden Dit vond plaats in mei, juli en september 2021.

  • Op Texel organiseerde Bureau Basalt meerdaagse sessies voor de Krim NV. Basalt verzorgde intervisie en training voor het management de Krim. Het doel was een transformatie.

  • Voor het congres Fairminds verzorgde Bureau Basalt de tweedaagse Kick off mei in 2021, Het jaar congres vindt plaats op 8 en 9 september fairminds.org

  • Zelfevaluatie Raad van Commissarisen van een Woningcorporatie .

  • Vertrouwenspersoon 2020 en 2021 voor eilander Ondernemers. In opdracht van de Terschellinger ondernemers vereniging en in nauwe samenwerking met de Gemeente Terschelling. Aanspreekpunt voor ondernemers in problemen.

Organisaties op Terschelling 2020:


Ingenieursbureau Tauw. Verdere transitie thema Leiderschap. Doel was samenkomen in Parijs. Door Corona werd het een twee daagse Zoom sessie vanaf Terschelling. Zoomen met Italie, Nederland, Duitsland en Frank


FocusPlaza: Retailmarkt Food en Non Food. Van supermarkt tot bouwmarkt. Meerdere sessies op Terschelling


Texel: De Krim Exploitatie Maatschappij : van gofbaan tot hotel en vacantieparken. Doel: optimaliseren interne organisatie.  


Organisatie in transitie

- 2019 -

Pinch BV, succesvolle app ontwikkelaar uit Amsterdam, op Terschelling om meerdere redenen: terugblik, vooruitblikken op de jaarplannen en het vooral ook heel gezellig hebben met elkaar. Verbinding en verdieping. Frisse wind en uit de dagelijkse digitale comfortzone.

Team Orthopedisch Chirurgen. Begeleiding gedurende langere periode zowel op locatie als op Terschelling. Team- en individuele coaching. Thema’s : hoe verhoudt men zich tot de organisatie in transitie. Team DNA en team APK. Hoe verhoudt men zich tot elkaar. In opdracht van en samenwerking met Liesbeth Meijer, Lucht organisatie ontwikkeling.

De Reputatiegroep uit Utrecht. Teambuilding. Verdiepen van elkaar (beter) leren kennen. Versterken samenwerking. 3 daagse Terschelling.

Ingenieursbureau Tauw. Verdere transitie thema LeiderschapPersoonlijk leiderschap

- september - december 2018 -

Een internationaal opererende zakelijke dienstverlener vraagt Bureau Basalt om in 2019 het thema Persoonlijk Leiderschap te laden in relatie tot de missie en visie van de organisatie. Dit door en voor de gehele organisatie van trainees tot management en directie. We hebben dit uitgewerkt in een integraal plan met als inhoud o.a. trainingen, sessies, coaching en strategische advisering. De uitvoering vindt plaats deels op Terschelling en deels aan de Wal.

Teamontwikkeling en leiderschap

- oktober 2018 -

Management van Internationale Hotelketen, Schiphol. Gedurende vier prachtige nazomerdagen hebben wij op Terschelling genoten van dit negen man/vrouw sterke team. Focus: teamontwikkeling en leiderschap.

Zelfevaluatie Raad van Commissarissen Financiële dienstverlener

- juli 2018 -

Op 5 juli faciliteren en regiseert Bureau Basalt de zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen, bestaande uit 5 leden. Voorafgaand vinden 1-op-1 gesprekken plaats met zowel directie als de leden van de Raad van Commissarissen. Op die manier wordt de rode draad voor de zelfevaluatie met elkaar ontwikkeld.

Eigenaarschap en leiderschap

- mei - december 2018 -

In gesprek met een landelijk opererende Beheerorganisatie van Rail Infra die veiligheid hoog in het vaandel heeft. De focus ligt op coaching van de beheerteams bij het implementeren van het thema leiderschap en het nemen van eigen verantwoordelijkheden. Zelfverantwoordelijk, zelf kunnen sturen, zelf initiëren: hoe doe je dat en wat betekent dat. Hierbij zet Bureau Basalt ook Spiral Dynamics in als onderlegger om met de mensen in gesprek te gaan en via een zelfde taal te communiceren over het thema leiderschap.

Begeleiding in visie

- mei 2018 -

Begeleiding van een woningcorporatie bij het uitbrengen van een bod op de portefeuille Terschelling. De nadruk ligt hierbij op het in lijn met de visie van de woningcorporatie uitbrengen van het bod.

Strategie-ondersteuning directie en MT Woningcorporatie

- januari - mei 2018 -

Een prima functionerende woningcorporatie wil stappen zetten bij de implementatie van hun ambitie naar optimale interactie met huurders en stakeholders. Bureau Basalt verzorgde het traject waarbij de directie werd gespiegeld door middel van de inzet van Spiral Dynamics, het betrekken van de medewerkers en er werd een strategiedag georganiseerd op Terschelling. Dit episch hoogtepunt hebben wij met alle medewerkers doorleefd op een zonovergoten Terschelling.  

Vertragen om te kunnen versnellen: workation

- maart 2018 -

De directeur ’sustainability’ van een advies- en ingenieursbureau met prachtige ambities ten aanzien van duurzaamheid in de samenleving, heeft zich samen met Bureau Basalt letterlijk en figuurlijk teruggetrokken op Terschelling. Met elkaar hebben wij de kaders van de duurzaamheid, strategie en implementatie verder vormgegeven. Onthaast en met een klinkend plan voor versnelling van de ambities, stapte hij weer tevreden op de boot naar de Randstad.

Focus in samenwerking

- februari 2018 -

Een tweedaagse begeleiding van een directieteam van een semi-overheidsorganisatie bij het herijken van hun samenwerking. Het team realiseert zich nu waar de meerwaarde van samenwerking te vinden is en wat eenieder hier aan bijdraagt.

De story to tell

- januari - maart 2018 -

Een ICT-dienstverlener is op zoek naar DNA voor een wervingscampagne voor personeel. Waar staan we voor, waar gaan we voor en welke ambitie streven we na. Bureau Basalt faciliteerde het gesprek over de visie, missie en strategie van de organisatie.

Zelfevaluatie Raad van Commissarissen

- november 2017 -

Bureau Basalt begeleidt een zelfevaluatie van een Raad van Commissarissen van een lokale bank. Thema-gewijs passeren inhoudelijke onderwerpen de revu. Aan de persoonlijke dynamiek in de boardroom wordt uiteraard ook ruimschoots aandacht besteed. De onderwerpen worden voorafgaand aan het gesprek bepaald op basis van ingevulde vragenlijsten. De zelfevaluatie wordt afgerond met een verslag.

Bouwen aan marktpropositie op gebied van duurzaamheid via u-process

- okt 2017 -

Een internationaal werkend advies- en ingenieursbureau buigt zich over de wjze waarop zij zich in de markt willen positioneren op gebied van duurzaamheid. Zij kiezen hiervoor een unieke methode en Bureau Basalt begeleidt hen daarbij met gebruikmaking van Theory U. In een voor- en natraject en een 3 daagse op Terschelling, vullen de medewerkers de marktproposities zodanig dat het aansluit bij hun innerlijke drijfveren. Een duurzame verbinding! Tevens denkt het bedrijf mee over een uitdaging op het eiland: de realisatie van een defintieve locatie voor de Zeehondenopvang Terschelling.

Project- procesmanagement bureau proeft aan Spiral Dynamics

- eind sept 2017 -

Dit project- procesmanagement bureau uit het Noorden van het land is altijd op zoek naar nieuwe methoden en technieken om de wereld waarin ze opereren beter te begrijpen en vervolgens te kunnen bedienen. Zo doen ze dit op Terschelling op het gebied van Sprial Dynamics. Bureau Basalt verzorgt een 'taste of Spiral Dynamics' en neemt de medewerkers mee in deze baandoorbrekende theorie en haar toepassingsmogelijkheden. De eigen persoonlijke ontwikkeling en leiderschap wordt daarbij niet geschuwd. Het is een prachtig instrument om te navigeren in projecten en processen en om je eigen ontwikkeling daarin te volgen.

Summercourse Spiral Dynamics

- 24-26 sept 2017 -

Spiral Dynamics®, gebaseerd op het gedachtegoed van Clare Graves, biedt als concept inzicht in hoe wij denken, ons ontwikkelen en wat wij belangrijk vinden in organisaties. Een ding is zeker, Niets is zeker! Disruptie, digitale innovatie, start-ups, nieuwe generatie werknemers met geheel eigen waarden en normen: de wereld is in beweging en organisaties en medewerkers innoveren en bewegen mee.

De theorie en toepassingsmogelijkheden van SD zijn dan ook “hot” in bedrijfsleven en organisaties. Het is een prachtig instrument om te navigeren, je eigen ontwikkeling te volgen en om daar over organisatiebreed helder te kunnen communiceren.

Inzicht in de toepassingen van Spiral Dynamics is een cadeau voor jezelf en je zakelijke omgeving.

Dat cadeau hebben wij : Tweedaagse Spiral Dynamics op Terschelling

Deze dagen bieden helder inzicht in zowel de oorsprong als de toepassingen van Spiral Dynamics voor jou en je organisatie. meer informatie? stuur een mail aan info@bureaubasalt.nl

Inzet tijdens Springtij festival 

- 22 sept 2017 -

Mireille Wiegman van Bureau Basalt is gevraagd om als coach een bijdrage te leveren op gebied van leiderschap aan Springtij forum: HET 3-daagse duurzaamheidscongres op Terschelling. Dat doet zij natuurlijk graag. Meer voor een betere wereld.

Springtij is daarnaast 3 dagen te gast in de prachtige zalen van Ieders Plak op Terschelling. Ook de huiskamer van Bureau Basalt.

Zeevervoerder maakt werk van duurzame inzetbaarheid 

- va sept 2017 -

Deze vervoerder maakt werk van duurzame inzetbaarheid. Bureau Basalt ontwerpt het programma waarlangs de vervoerder haar medewerkers begeleidt naar duurzame inzetbaarheid en vitaliteit op het werk. Dit gebeurt niet van de ene op de andere dag en vraagt een lange adem. En vraagt de bereidheid om alles tegen het licht te houden wat duurzame inzetbaarheid en vitaliteit in de weg staat.

Zelfevaluatie Raad van Commissarissen

- juni 2017 -

Bureau Basalt begeleidde een zelf evaluatie van een Raad van Commissarissen van een lokale bank. Thema-gewijs passeerden inhoudelijke onderwerpen de revu. De onderwerpen werden voorafgaand aan het gesprek bepaald op basis van ingevulde vragenlijsten. De zelf-evaluatie werd afgerond met een verslag.

Terschelling: podium voor projectmatig (samen-)werken

- juni 2017 -

Een toezichthouder uit de financiele wereld staat aan het begin van het traject projectmatig (samen-werken). Gedurende een tweedaagse op het eiland verdiepten zij zich op theatrale wijze in dit thema. Bureau Basalt ontwierp een maatwerkprogramma met voor en natraject waarbij 80p van een divisie in samenwerking met Oerol & Staatsbosbeheer dit thema op diverse wijzen aanvlogen.

Gastheerschap & Leiderschap

- mei 2017 -

Gedurende een 3-daagse op Terschelling verdiepte een managementteam van een semi-overheidsorganisatie zich in gastheerschap en leiderschap. Zij wisten zich daarbij geinspireerd door bijdrage van verschillende Eilanders en de Eilandercultuur en natuur. Bureau Basalt stelde het programma samen en begeleidde de inhoudelijke gesprekken waardoor de teamleden elkaar beter leerden kennen en met elkaar de begrippen gastheerschap en leiderschap laadde. We maakten hiervoor gebruik van oa Spiral Dynamics.

Managementteam verdiept zich in 'reorganisatie van nature'

- april 2017 -

Het managementteam van een grote speler in de energiesector benutte het eiland Terschelling voor reflectie op haar reorganisatie door zich te verdiepen in 'reorganisatie van nature'. Bureau Bsalt ontwierp samen met Staatsbosbeheer een programma waarbij het management team zich langs metaforen uit de natuur liet inspireren tot een andere kijk op reorganisatie.

Supermarkteigenaren doen op Terschelling inspiratie op

- maart 2017 -

Mooie bijeenkomst op Terschelling met supermarkt eigenaren van de Wal. Thema was: ondernemen. Vanuit de kracht van de verbinding stelde Bureau Basalt een mooi programma samen met Impact! Een samenwerking met FocusPlaza. Bekijk de video hier.

Begeleiding bij zelforganisatie

- februari 2017 -

Het management van een grote bibliotheek liet zich door Bureau Basalt inspireren op het gebied van zelfsturende teams en zelf organisatie. Deze tijd vraagt om meer flexibel en adaptief te kunnen organiseren. Zelf organisatie en zelfsturende teams lijken daarvoor een geeigend middel. Bureau Basalt vond een collega bedrijf uit haar netwerk bereid uit te wisselen over hun ervaringen met dit thema. De medewerkers werden meegenomen langs verschillende fasen in het proces om te komen tot zelf-organisatie.

Bezinning onder begeleiding op Terschelling

- december 2016 -

Het management van een goede doelen organisatie koos Terschelling uit om zich te bezinnen op haar samenwerking en haar toekomst. Onder begeleiding van Mireille Wiegman en Karin Lodder bogen zij zich over hun interne dynamiek en werden daartoe uitgedaagd en geinspireerd door vergezichten op het eiland.

Teamcoaches Basalt bijeen op Terschelling

- november 2016 -

Regelmatig ontvangen wij trainers en coaches van de wal om ze kennis te laten maken met de propositie van Bureau Basalt. Ons thema in oktober was teamcoaching.

Voor een aantal teamcoaches uit ons netwerk, heeft Basalt een inspirerende tweedaagse bijeenkomst georganiseerd. Kennis en ervaring is uitgewisseld, uiteraard met het eiland als podium. Geheel overtuigd van het decor en de toegevoegde waarde van de samenwerking met Bureau Basalt, zien ook deze coaches de kracht van de verbinding en breiden ook zij hun  trainingslocaties uit naar Terschelling, samen met Basalt. Een mooie bijeenkomst, met inspiratie voor zowel de coaches als voor ons en weer veel nieuwe ideeen voor de invulling van de programma's van Basalt. Binnenkort zullen wij hier ook de reacties plaatsen van de coaches op deze bijeenkomst.

Bureau Basalt lanceert "Workation Terschelling ~ Business as Unusual" 

- september 2016 -

Wij bieden ruimte, vrijheid en ontspanning om te werken op het eiland Terschelling. Wanneer je wilt en hoe je het wilt. 

Workation Terschelling. Het eiland is helder, fris en altijd in beweging. De perfecte omgeving om samen productief en creatief meters te maken. Wij bieden de faciliteiten en creëren de randvoorwaarden.

Wat is Workation?

Workation is een concept van deze tijd waarin de essenties van werk, teambuilding en vakantie effectief met elkaar samengaan. Dit vanuit het besef dat je gezamenlijk een beter resultaat neerzet als je lekker in je vel zit, je kunt focussen met een goede balans tussen inspanning en ontspanning. Workation verhoogt je individuele productiviteit en de teameffectiviteit, verhoogt de betrokkenheid en loyaliteit naar de organisatie en verlaagt stress.

Hoe werkt Workation?

Een bedrijf of organisatie huurt via Basalt een passende locatie voor een lang weekend, midweek of langer afhankelijk van de vraagstelling. Je werkt onder begeleiding van Basalt op en rond deze locatie. En maakt ook breder gebruik van het eiland. Door eilandinspiratie op te doen passend bij de vraagstelling, te ontspannen, te sporten en teamactiviteiten gericht op balans van lichaam en geest.

Als team werk je in een ontspannen en inspirerende omgeving en op een ontspannen en inspirerende manier. Je ontwikkelt verfrissende inzichten in je project, werk of team. Je verkent nieuwe manieren van (samen-)werken die passen bij de uitdagingen van deze tijd. 

Dat doe je binnen een helder kader van wat je wilt bereiken. Vooraf stellen we dat kader gezamenlijk vast zodat jouw workation een succes wordt.

Wanneer en voor wie Workation?

Workation is geschikt voor uiteenlopende situaties waarvan we hier enkele benoemen:

* Start van een project. Het projectteam stelt met elkaar de kaders vast, leert elkaar kennen, verkent gezamenlijk en diepgaand de inhoud. Een optimale start voor projecten met impact en omvang.

* Zelfsturende Teams. Wat betekent dit voor uw organisatie? Workation is een prachtig middel om de waarde en invulling van zelfsturing voor uw organisatie helder te krijgen.

* Trainees. Trainee klas van organisaties. Kennismaking met organisatie en elkaar.

* Toekomstig gepensioneerden. Het Pensioen komt in zicht. De organisatie investeert in deze overgang en begeleidt mensen naar een zinvolle invulling na het Pensioen. Dit kan met en zonder partners.